Bölüm Tanıtımı

Kuruluş

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'nün 04.06.2012 tarih ve B.30.2.GMŞ.0.72.00.00-104.01.02-649 sayılı  kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 05.07.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.03.01-4487 sayılı onayı ile İlahiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalından oluşmaktadır.

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında sözel puan türünde öğrenci kabul eden bölümün eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümümüz aktif eğitime başlamış olup, 40 birinci öğretim, 40 ikinci öğretim, toplam 80 öğrencimiz mevcuttur.

Bölümümüz akademik kadrosu, 3 öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Kuruluş Amacı

Bölümümüz, küreselleşen dünyada tüm dinlerin eğitim sistemlerinin farkındalığını göz önünde bulundurarak İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi ile ilgili konularda öğrencilerimize perspektif şuuru vererek öğretmenlik formasyonuyla ilgili temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Bölüm Mezunlarının İstihdam Alanları

1. Bu bölümden mezun olanlar İlköğretim okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev alabilirler.

2. Mezunlar Diyanet İşleri Başkanlığı mahiyetinde gerçekleştirilecek eğitim programlarında görevlendirilebilirler. 

3. Lisans öğrenimleri süresince Yan Alan Programına devam eden ve Sertifika alanlar, ihtiyaç olması durumunda, örgün eğitim programlarındaki yan alanları ile ilgili derslerde de görev alabilirler.

4. Yurt içi ve yurt dışında din eğitimi veren resmi veya özel, örgün ya da yaygın eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev alabilirler.

 Copyright 2013 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Telefon: 04562337425 Faks: 04562337446